Проблемите със съня пречат на много хора и науката постепенно се опитва да ни помогне да разкрием нови начини за почивка през нощта, пише Design Taxi.

Скорошно проучване на екип учени, ръководени от д-р Йън Борн, показва че пускането на определени звуци по време на сън не само ни помага да помним различни неща по-добре, но и повишава качеството на съня. Т.нар. розов шум се синхронизира с естествените честоти на мозъка и позволява да си спомняме думи, които участниците в експеримента са учили преди това. Всъщност, някои от тях успяват да запомнят до два пъти повече думи, отколкото други хора, които не спят на розов шум.

Чисто научно, розовия шум или шумът 1/ƒ е сигнал или процес с честотен спектър чиято спектрална плътност на мощността е обратно пропорционална на честотата. При розовия шум всяка октава носи еднакво количество мощност на шума. Името произлиза от това че този шум е посреден между белия шум (1/ƒ0) и червения шум (1/ƒ2), който е по известен като шум на Браун. При розовия шум всяка октава носи еднакво количество мощност на шума. Най-често този шум се използва при звуковото инженерство.

Ако искате да изпитате сами дали розовият шум влияе положително върху сетивата ви, ето един такъв запис.