Федералната комисия по търговията в САЩ (FTC) наскоро се зае с един нетрадиционен пазар, който досега се ползваше със завидно слаба регулация: хомеопатичните лекарства. Достъпни навсякъде, от супермаркетите до аптеките, хомеопатичните лекарства придобиха слава на ефективен и безвреден метод за лечение на редица заболявания. 

Според данни на правителството от 2007 г. американците харчат по три милиарда на година за хомеопатия, а пазарът не спира да се разраства. 

Въпреки популярността на продуктите, от производителите досега не се е изисквало да докажат, че те са толкова ефективни, колкото твърдят. Затова за мнозина решението, издадено на 15 ноември, е стъпка напред, макар и не голяма.   

Комисията публикува доклад от 24 страници, който стига до извода, че клиентите могат да бъдат заблудени от етикети, които не носят съответните предупреждения, поради което вече ще е задължително да има означение, че продуктът не е тестван. 

Това изискване реално няма силата на закон от типа на регулациите, налагани от Агенцията по храните и лекарствата (FDA), които се прилагат за лекарствата, продавани с рецепта, но по думите на юрист, цитиран от Slate, това е „официално предупреждение, че ако не искате да се занимавате със съдебни дела, трябва да играете по правилата.“

Правилата изискват на опаковките да бъде отбелязано следното: 

  •  „Няма научни доказателства за ефективността на този продукт.“
  •  „Твърденията за този продукт са базирани само върху теориите за хомеопатията от 18. век, които не се приемат от повечето съвременни медицински експерти.“

След изслушване на позиции и преглед на резултатите от специално проведени изследвания Комисията по търговията заключава, че „няма научни доказателства“ за действието на хомеопатичните продукти. Специфичният характер на хомеопатичната практика обаче е помогнал продукти досега да се изплъзнат от регулация. 

Разработена в края на 18.век от немския лекар Самуел Ханеман, хомеопатичният подход се изгражда върху принципа, че „подобното лекува подобно“.

Ето какво заявява той в своето произведение „Органон на лечебното изкуство“:

„Само чрез духовното влияние на причинителя на болестта нашата жизнена духовна енергия може да бъде поразена; и по подобен начин, само чрез духовното (динамично) действие на лекарството, здравето може да бъде възстановено.“

Причината досега хомеопатичните продукти да са убягвали от регулация е, че за да лекуват „подобното с подобно“ те са разредени в пропорции, в които често няма дори молекула от изходното вещество и следователно са безвредни. Причината толкова много хора да се кълнат в хомеопатията е преди всичко силата на плацебо ефекта, доказана многократно от купища научни изследвания. За разлика от ефективността на хомеопатичните лекарства отвъд този ефект. 

Не е ясно обаче, дали предупрежденията на етикетите биха имали каквото и да било въздействие. Причините за това са няколко. 

Според проучвания на самата Агенцията за храните и лекарствата предупрежденията, че даден продукт не е одобрен от Агенцията не само не влияят върху изборите на клиентите, но дори увеличават продажбите. Според последните проучвания, проведени от FTC, между 25 и 45% от потребителите заявяват, че хомеопатичните продукти са одобрени от FDA – след като са разглеждали опаковка, на която изрично пише, че не са. 

Много потребители се ръководят от едно дълбоко вкоренено (и убийствено наивно) убеждение: „нямаше да го твърдят, ако не беше вярно“, с което никакви предупредителни надписи не могат да се справят, коментират експерти. 

Проблемът се утежнява от самия характер на хомеопатията. Етикетите „изглеждат научно“. Включват странни мерни единици, съставки с латински имена и цитирани авторитети като „Официалната хомеопатична фармакопея на САЩ“. Всичко това навежда на мисълта за официална, стандартизирана и сложна система. Лесно е за незапознатите клиенти да сметнат, че след като продуктите са основани на подобна система и се продават в аптеките, не са нещо повече от плацебо. 

Самото твърдение „не е научно доказано“ е своеобразна реклама за съмняващите се в конвенционалната медицина. 

Да се надяваме, че един ден образованието ще е по-способно да помогне на хората да развият критично мислене, така че да не съдят за това кое е достоверно според титлите на имената и приликите с нещо от училище. 

По материал на Slate.