Хората, които си лягат късно, по-често са обзети от повтарящи се отрицателни мисли, установи проучване. Те са по-често се чувстват смазани от тревогите в сравнение с онези, които поддържат по-редовен график на сън.

Хората, които изпитват повтарящи се отрицателни мисли, обикновено чувстват, че имат твърде малко контрол върху тях. Те твърде много се тревожат както за бъдещето така и за миналото и тези мисли често нахлуват в ежедневието им.

Съществува връзка между подобни натрапчиви мисли и психични заболявания като депресия, тревожно разстройство, обсесивно-компулсивно разстройство и социално тревожно разстройство.

Според д-р Якоб Нота, водещият автор на изследването, достатъчното количество сън в подходящото време на денонощието е лесно достъпна интервенция за хората, които се борят с натрапчиви мисли.

„Ако по-нататъшните открития подкрепят връзката между времето на сън и повтарящото се негативно мислене, това може да доведе до нов път на лечение за хората с подобен тип разстройства – казва Мередит Колс, съавтор на изследването.

„Изучаването на връзката между намалената продължителност на съня и психопатологията вече показа, че фокусирането върху съня в клиниката също води до намаляване на симптомите на психопатология.“

Източник: PsyBlog