Когато научават, че съм работила към полицията в Австралия и Великобритания за идентифициране на сексуалните насилници, чиито жертви са деца, хората ме питат по какво можем да разпознаем един  педофил, пише Ксанти Малет, преподавател по криминология в Университета на Ню Инглънд, Австралия за The Conversation.

Едно нещо мога ви кажа със сигурност – педофилите нямат рога и копита. Те изглеждат като мен и вас. С една ключова разлика: изпитват сексуално привличане към деца.

Какво е педофил?

Педофил (според дефиницията на петия Диагностичен и статистически справочник на психичните заболявания) e индивид, който е сексуално привлечен предимно или само към деца в предпубертетна възраст, в повечето случаи на възраст по-малко от 13 години.

Има различни класификации за другите типове педофилия в зависимост от степента на развитие, към която е привлечен възрастният. „Хебефили“ са тези, които изпитват привличане към деца на прага на пубертета, а „ефебофили“ - индивиди, които изпитват привличане към малолетни, които са достигнали полова зрялост.

Не всички педофили извършват сексуално посегателство над деца и не всички, които извършват сексуално посегателство над деца, са педофили. Понякога сексуалните насилници се възползват от възможността – детето се явява сексуален заместител на липсващ възрастен или насилието е плод на нуждата да доминираш и контролираш друго човешко същество.

И така, за да не мътим водите твърде много, тук ще говоря само за онези, които изпитват привличане към деца – сексуалните престъпници, чиито преференциални жертви са деца.

Как стигат до децата?

Около 90% от децата, пострадали от сексуално насилие, са били жертва на човек, когото познават.