1. Колко кислород съдържа въздухът, който хора и животни дишат?

а. близо 45%
б. близо 20%
в. близо 60%
г. близо 75%

2. Кое е основното вещество в органичната химия?
а. азот
б. вода
в. въглерод
г. протеин

3. От какво се състои нефтът?
а. въглеводороди
б. въглища и вода
в. въглерод
г. серовъглерод

4. Какви са основните съставки на готварската сол?
а. натрий и хлор
б. калций и въглерод
в. водород и цинк
г. кадмий и хром

5. Какво съдържа марципанът?
а. кайсии
б. смокини
в. бадеми
г. просено брашно

6. Кое не е форма на кварца?
а. аметистът
б. диамантът
в. планинският кристал
г. цитринът

7. Какво показва стойността на pH?
а. твърдостта на водата
б. киселинноста на даден разтвор
в. вискозитета на масла
г. степента на ферментация на ширата

8. С кой от следните газове би трябвало да се напълни един балон, за да може да се издигне във въздуха?
а. сероводород
б. серен хексафлуорид
в. хлор
г. амоняк

9. Кое е дезинфекционно средство?
а. салициловата киселина
б. глицеринът
в. хлороформът
г. карболовата киселина

10. Кога са открити благородните газове?
а. през 17. век
б. през 18. век
в. през 19. век
г. през 20. век

11. Кое съединение не съществува?
а. ябълчена киселина
б. бадемова киселина
в. винена киселина
г. портокалова киселина

12. Кой елемент се изпарява при -195,79 градуса по Целзий?
а. водородът
б. азотът
в. флуорът
г. бромът

13. Кой не е радиоактивен?
а. ванадий
б. плутоний
в. радий
г. уран

14. От кой химичен елемент се състои озонът?
а. водород
б. кислород
в. азот
г. въглерод

15. С какво могат да се консервират храни?
а. кармин
б. карамел
в. амарант
г. бензоена киселина

Отговорите ще намерите на следващата страница.