Простите числа занимават математици и учени от хиляди години. Много често те се смятат за атомите на математиката, но едно от техните наистина впечатляващи свойства е, че се срещат привидно случайно разпределени. Именно по тази причина на математиците им отнема толкова дълго време да намерят следващото най-голямо просто число. Но, както е добре известно, дайте на човек нещо, което изглежда напълно случайно и той няма да се спре преди да намери някакъв ред, закономерност или модел в него. Просто хората сме така устроени.

И сега мистерията на простите числа получава нова интерпретация. Група учени, които не са математици а … химици, оповести, че са открили уникален модел на разпределението на простите числа, когато ги разгледате като изразяващи физическа структура, а не напълно идеална структура, както обикновено се приемат числата изобщо. Учените са създали компютърен модел, който да “отразява”, компютърно, рентгенови лъчи от около милион прости числа и са открили, че “числата” дават рефрактивен модел на отражение, който съвпада с кристална решетка. И тя е напълно нова и непозната на науката досега. “Нашия модел позволява да се реконструират простите числа с голяма точност”, твърдят от екипа на Салваторе Торкато.

Science Alert