Само през 2019 г. замърсяването на въздуха е допринесло за почти 6 млн. преждевременни раждания и почти 3 млн. бебета с тегло под нормата по света.

Все повече доказателства показват, че излагането на PM2,5 – фини прахови частици с диаметър 2,5 μm или по-малко като сажди и пепел – по време на бременността увеличава риска бебетата да се родят по-рано или с по-ниско от нормалното тегло. Освен това е добре установено, че усложненията при преждевременното раждане са водещата причина за смърт на децата под 5-годишна възраст по света – те значително увеличават риска от множество заболявания. Рискът е особено висок в средите с нисък доход, където приблизително половината от бебетата, които се раждат на или преди 32-рата седмица (2 седмици по-рано), умират.

Ето защо учени от Калифорнийския университет в Сан Франциско и Вашингтонския университет решават да проучат начина, по който мръсният въздух засяга раждаемостта и смъртността при децата през 2019 г. С помощта на огромно количество вече съществуващи данни те извършват мета анализ на няколко ключови индикатора на бременността по света, включително гестационна възраст на раждане, намаляване на теглото на новороденото, ниско тегло при раждане и преждевременно раждане.

Специалистите забелязват, че мръсният въздух оказва огромно въздействие в развиващите се държави. Откритията им показват, че световните случаи на преждевременно раждане и раждане с ниско тегло могат да бъдат намалени с почти 78 процента, ако замърсителите на въздуха бъдат намалени в Югоизточна Азия и Субсахарска Африка. По-развитите части на света обаче също са засегнати. Изследователите изчисляват, че почти 12 000 преждевременни раждания през 2019 г. в САЩ могат да бъдат приписани на мръсния въздух навън.

До 2/3 от отрицателните ефекти върху раждането са свързани с замърсителите на въздуха в затворените пространства, образувани най-вече от горенето на въглища, тор и дърва в домовете на хората в развиващите се държави. Останалата трета се приписва на типичните въздушни замърсители, образувани от процесите на горене от моторни превозни средства, изгарянето на изкопаеми горива и промишлеността.

Изследователите, изготвили новия доклад, участват и в доклада Състояние на световния въздух. През 2020 г. този ежегоден доклад разглежда по какъв начин замърсителите на въздуха засягат бременността и раждането. Заключението е, че през 2019 г. мръсният въздух е допринесъл за смъртта на 476 000 бебета.

Учените все още не успяват категорично защо замърсителите на въздуха са толкова тясно свързани с преждевременните раждания. Като цяло знаем, че те могат да вкарат токсични химикали в кръвта и да стресират имунната система, което от своя страна може да отслаби плацентата около зародиша и да доведе до преждевременно раждане. Други прочувания показват също така, че частици от саждите могат да навлязат в ембрионалната част на плацентата, което да предизвика възпаления и дори да реагира с ДНК-то.

Каквато и да е причината, изследователите твърдят, че решението е очевидно: „Тежестта, причинена от замърсяването на въздуха, е огромна, но с достатъчно усилия до голяма степен тя може да бъде смекчена“, казва д-р Ракеш Гош, водещ автор на изследването и специалист по обществено здраве Институт за глобални здравни науки към Калифорнийския университет в Сан Франциско.

„Сега, благодарение на тези нови, световни и изключително усърдно генерирани доказателства, замърсяването на въздуха сега трябва да се счита за основен двигател на детската заболеваемост и смъртност, а не само на хроничните заболявания при възрастни“, добави Гош.

Изследването е публикувано в PLOS Medicine.

Източник: IFLScience