Отговори:

1. Човек, който се меси във всичко

2. Човек, който говори много, без да казва нищо

3. Човек с много опит, препатил

4. Човек без възпитание

5. Не прави нищо, бездейства

6. Изморих се

7. Рискувам

8. Избяга

9. Не спира да говори

10. Излъгвам някого, заблуждавам го

11. Изчезвам, тръгвам си, избягвам

12. Достойно понасям съдбата си

13. Имам късмет

14. Правят ми впечатление детайлите, обръщам внимание на дребните неща

15. Преструвам се, роня лицемерни сълзи

16. Освобождавам се от отговорност

17. Личи, че е лъжа

18. От началото до края

19. Ненавременно действие, което вече няма смисъл

20. От една беда на друга

Цветелина Велчева