Голяма част от българските писатели имат свои литературни псевдоними, измислени от тях самите или дадени им от друг.

По-долу ви предлагаме списък с рождените имена на български писатели, а вие се опитайте да откриете кой е всеки един, по по-познат с литературния си псевдоним.

1. Елисавета Любомирова Белчева

2. Димитър Иванов Стоянов

3. Димитър Христов Чорбаджийски

4. Христо Измирлиев

5. Панайот Тодоров Христов

6. Николай Михайлов Попиванов

7. Пейо Тотев Крачолов

8. Валери Нисим Меворах

9. Никола Делчев Гугов

10. Изидора Пейсах

Отговорите ще намерите на следващата страница.