Пчелите общуват с електричество

24 ноември 2018 г., 18:30
7748

Jaroslav Moravcik / Shutterstock

Един от най-удивителните биологични видове на планетата току-що стана още по-впечатляващ. Изследователи от Берлинския свободен университет установиха, че пчелите могат да комуникират с помощта на електричество, съобщи списание Science.

Проучването, проведено под ръководството на невробиолога Рандолф Менцел е установило, че мозъците на пчелите получават информация от външните електрически полета чрез специални сензорни органи разположени в основата на техните антени.

Учените отдавна знаят, че пчелите генерират електричество с телата си. Позитивният заряд се образува при бързите движения на техните криле във въздуха и се натрупва заради електроизолационните качества характерни за екзоскелета на пчелата. Едно скорошно проучване доказа, че жужащите насекоми използват миниатюрните разлики в електрическите полета, за да определят кой цвят е бил наскоро исзмукан от друго насекомо и кой съдържа все още недокоснат запас от вкусен нектар и прашец.

Актуалното откритие подсказва, че медоносните ципокрили използват електричеството не само за навигация, но и за комуникация помежду си. Според изследователите това откритие е вероятното обяснение за загадъчната способност на пчелите да предават детайлна информация на своите събратя по кошер, дори в пълна тъмнина.

Ключови думи:
Коментари