В този текст са допуснати 13 правописни, граматични и пунктуационни грешки. Можете ли да ги откриете?

 Когато някои ви гледа право в очите, когато говори значи, че пред вас стой човек със ясни цели и обеждения. Той почти никога нескирива мнението си. Такъв човек рядко испитва страх от истината и обикновенно е средоточен. Колкото по дълго време прекарвате с този човек толкова по сигорни сте че говори истината.

 Ще намерите отговорите на следващата страница.