Това е изключително полезно свойство, което обаче противоречи на нашите досегашни разбирания за това, как работят проводниците.

Въпросният метал противоречи на т.н. Закон на Вайдман-Франц, според който добрите проводници на електричество също са и добри проводници на топлина, което се илюстрира от множеството случаи, при които електроуредите се нагорещяват при работа.

Но учени показаха, че това не важи при ванадиевия диоксид – материал, който вече е добре познат заради странните си свойства да превключва от прозрачен изолатор към провеждащ метал при температура от 67 градуса Целзий.

“Това е напълно неочаквано откритие. То показва драстично нарушение на закон от учебниците, който важеше за стандартните проводници. Откритието е от фундаментално значение за разбирането ни на свойствата на новите проводници,” обяснява Жункиао Ву, водещият автор на изследването. 

Източник: Science Alert