След десетилетия безуспешно търсене учените успяха да идентифицират изключително важна молекула, която направлява сперматозоидите по пътя им, за да намерят яйцеклетката. Откритието е направено при изследвания на морски организми, но учените очакват новооткритият механизъм да се окаже реално действащ и при хората.

“Сливането на яйцеклетката и сперматозоидът не е чисто механичен процес, при който сперматозоидът успява да проникне през стените й единствено благодарение на своите механични свойства. Всъщност, много особена биохимична реакция играе важната роля”, обяснява зоологът Ф.Р. Лили от университета на Чикаго. Когато се установи контакт между яйцеклетката и сперматозоидът специална молекула от химическа субстанция, наречена “химически атрактант” се прикрепва към рецептор на флагелума на сперматозоида или неговата опашка, и предизвиква серия от сигнални събития, по време на които калциеви събития навлизат в клетката на сперматозоида.

Science Alert