Преди 80 години теоретичният физик Еторе Майорана предсказа, че трябва да съществуват елементарни частици с неутрален заряд, които са неразличими от своите античастици. Днес физиците се приближиха с една крачка по-близо до потвърждаването на неговата прогноза. Те откриха системи, които много наподобяват частици, които имат същото поведение и свойства, като тези, за които е писал Майорана.

Физици от Станфорд и Калифорнийския университет откриха системите, като накараха електрони да се движат в противоположни посоки по краищата на сандвич от суперпроводим материал. Това е генерирало двойки от частици, известни като квази-частици.

Когато се приложи магнитно поле към тези квази-частици, съществуващи като двойки, то ги принуждава да се забавят и да променят посоката си на движения в ясно различими етапи. Това свойство е характерно за предсказаните от Майорана частици. 

Източник: Science Alert