Как бихме могли да опишем светлината? Като частица или като вълна? Дали двете са взаимно изключващи се?

В това интересно видео, посветено на светлината и цветовете, Колм Келхър обсъжда двойнствеността между вълна и частица, както и връзката ѝ с начините, по които виждаме и светлината, и цветовете.

Урок от Колм Келхър, анимация от Нелсън Диас.

Налични са субтитри на български.