Експерти предефинираха стандартите за високо кръвно налягане и това означава, че много хора ще трябва да променят стиловете си на живот, за да се вместят в новите граници. В САЩ дефиницията за високо кръвно налягане се дава от Американската сърдечна асоциация и Американскиа кардиологичен колеж. Това е първата значима промяна в техните дефиниции от 14 години насам.

Целта на предефинирането е да се установи проблема по-рано, за да може да се започне лечението му по-рано и така да се увеличат шансовете за успех. Новата дефиниция за високо кръвно налягане е 130/80. Според лекарите ако имате такова кръвно налягане това не означава, че трябва да започнете да взимате веднага лекарства, но трябва да вземете ситуацията на сериозно и да промените стила си на живот, за да намалите стойностите.

Science Alert