Един от най-горещите етически дебати, този за манипулирането на изграждащите тухли на човешкия живот, се разгоря наново.

Според учени до реализирането на амбициозния план да се напише човешкия геном от нулата, да се синтезира човешка ДНК и да се вгради в клетки на бозайници и дори на хора, ни делят не повече от пет години!

Водещите 200 учени в генетиката и биоинженерството по света ще се съберат в Ню Йорк скоро за да обсъдят проекта за написването на генома. Проектът включва инвестиция от 100 милиона долара за изследване, инженеринг и тестване на живи системи на моделирани организими, включително и на човешкия геном.

Проектът е наследник на Човешкия Геномен Проект, който кулминира след 13 години изследвания в разчитанието на човешкия геном.

Новият проект се явява следващата логическа стъпка, при която учените ще се научат как ефективно да синтезират растителна, животинска и човешка ДНК.

Проектът предизвика скандал когато първото му събиране беше проведено в пълна секретност, при което бяха поканени само експерти зад затворени врати.

“Като се има предвид, че синтезирането на геном е технология , която може напълно да ни предефинира като вид, тези дискусии трябва да се водят открито за широката публика и да обсъдят сериозно етическата страна на въпроса, а именно, дали е морално правилно да се продължи,” написаха Лори Золот и Дрю Енди в списание Космос. 

Източник: Science Alert