Ако искате да се докоснете до бележниците е на Мария Кюри в Националната библиотека в Париж, ще трябва да носите специален костюм и да подпишете документ, че поемате собствена отговорност за здравето си, за всеки случай.

Нивата на радиация, на които е била изложена родената в Полша нобелова лауреатка за химия, са били толкова силни, че дори днес (над 100 години по-късно) ръкописите й трябва да се съхраняват в облицовани с олово кутии, за да бъдат безопасни за околните.

Виж още: Мария Кюри и радиацията: една опасна любов

И това не се отнася само до бележниците й. Много от нейните лични вещи, мебели и дори готварски книги, също изискват защитно облекло, за да се обслужват безопасно. 

Защо почти всичките й вещи са станали радиоактивни?

Отговорът е много прост. Мария Кюри се е разхождала редовно с бутилки от полоний и радий в джобовете си и дори е държала капсули, пълни с опасните вещества върху рафтовете на мебелите си.