Едва ли не всеки месец някой от световните научни екипи излиза с нов и неповторим лек срещу рака. И въпреки че е прекрасно, че медицината отбелязва напредък в разбирането и третирането на една от най-страшните болести на света, тези революционни технологии едва ли скоро ще достигнат до клиниките в нашия регион. А толкова много хора се нуждаят от тях.

И все пак една такава технология съществува и вече се използва, както се казва, на една ръка разстояние – в най-големия град на югоизточната ни съседка - Истанбул. Анадолският медицински център, който работи под егидата на една от най-добрите болници в света – американската Johns Hopkins, избирана десетки години поред за клиника номер 1 в САЩ, е първото заведение на Балканите, оборудвано с

една от най-успешните машини за борба с туморите –

така наречения кибернож. Центърът работи с него от 2005 г. и е едва четвъртата клиника в Европа, която предлага тази алтернативна хирургия.

Технологията CyberKnife™ всъщност никак не прилича на нож. Става въпрос за най-напредналия в света апарат за радиохирургия – робот, който с помощта на рентгеново лъчение топи тумори на всяко място в тялото с точност под милиметър – нещо невъзможно при прилагането на други радиохирургични методи. Системата се състои от линеен ускорител, ръка робот и устройство за образно управление в реално време.

Първоначално с помощта на компютърна томография се определят размерът и местоположението на тумора. Позитронно-емисионната томография (така нареченият PET скенер) изобразява клетъчния метаболизъм и с голяма точност установява кои са болните клетки. Целта е напълно да се избегне засягането на здравата тъкан по време на терапията. С помощта на триизмерна компютърна графика медиците отбелязват

кои органи не трябва да се засягат от киберножа.

След като са установени параметрите на пациента и се определи необходимата сила на лъчение, се пристъпва и към самата операция, която е безкръвна и напълно безболезнена. При нея обикновено не се използва упойка, за да може самият пациент да сигнализира, ако усети някакъв дискомфорт.