Нищо не изсмуква хумора от една шега така бързо както анализирането й. Но именно това е, което направихма двойка Канадски и Австралийски учени, като приложиха математически генерализации от квантовата механика към списък от шеги.

Изследването ще се опита да изследва ключови елементи от хумора и да приложи нов начин от картиране и оценка на компонентите на хумора за да определят защо точно дадена шега е била смешна.

“Смешното не е предварително съществуващ елемент от реалноста, който може да бъде измерен; то се появява от взаимодействието между природата на шегата, когнитивното състояние на слушателя и други социални и средови фактори,” обяснява Лиан Габора от университета на Британска Колумбия в Канада.

Ако смятате, че използването на математиката на квантовата теория за да анализирате социално поведение звучи малко странно, имайте предвид, че всъщност е много често приложена в полето на психологията.

“”Квантовият формализъм е изключително полезен когато трябва да се описват когнитивни състояние, които предполагат подобна форма на неопределеност,” обяснява Габора. 

Източник: Science Alert