Хората предпочитат да общуват с тези, които се движат по същия начин като тях.

Начинът, по който хората се движат, може да даде уникален поглед върху тяхната личност, разкри ново изследване.

За в бъдеще може дори да позволи на лекарите да диагностицират психически проблеми у пациентите си.

Изследването издига хипотезата, че всеки човек има “индивидуален двигателен подпис”, който определя начина, по който той се движи.

Той включва неща като тежестта на неговото движение и скоростта му.

В изследването хората са играли в огледална игра, при която е трябвало да имитират движенията на другите.

Учените открили, че хората, които се движат по сходни начини, също демонстрират по-успешно колективно поведение.