1. наморник

2. скулптора

3. обикновено

4. предразсъдък

5. пъдпъдък

6. пропусквателен пункт

7. теоретичен

8. материален

9. одеало

10. безмислен

11. безскруполен

12. полилей

13. опастност

14. разтеж

15. цъвтеж

16. страноприемница

17. предтекст

18. упование

19. безспорен

20. полъскан

21. инициятива

22. мириз

23. откровено

24. словестност

25. елексир

26. опора

27. двойнствен

28. двоеточие

29. усмивам

30. ожилвам

Ще намерите отговорите на следващата страница.