Редица предишни проучвания достигат до заключението, че депресията по време на бременност може да окаже негативно влияние върху развитието на нероденото. Също така е установено, че децата на родители със сериозното афективно разстройство са с повишен риск от развитието на депресия.

Допълнително, учените са открили, че микроструктурата на амигдалата на новородени на възраст от 2 седмици, чиито майки са страдали от депресия по време на бременността, вече показват признаци за патологичност. Анормалната функция на амигдалата е характерна за множество афективни и тревожни разстройства, така че този факт сам по себе си е причина за притеснение.

Ново проучване, публикувано през юли 2018 г. в научното списание ScienceDirect, разглежда подробно въздействието на психичното състояние на група жени върху техните новородени. Изследователите (S. Osborne, A. Biaggi, T.E.Chuaa, A. Du Preez, K. Hazelgrove, N. Nikkheslat, G. Previti, P. A. Zunszain, S. Conroy & C. M. Pariante) установяват няколко негативни последици за бебета.

Учените прилагат лонгитюден (дългосрочен) дизайн, за да проследят какъв ефект оказва депресията върху развитието на новородените – по-конкретно пренаталната биология (биомаркери, отнасящи се за нивата на кортизол и възпалителните процеси), реакциите на бебетата към стрес (нивата на кортизол спрямо имунизация на 8 седмици и 12 месеца), ранното поведение (на 6-тия ден), когнитивно развитие, езиково-речевото развитие и моторика (на 12 месеца).

Екипът от учени, воден от д-р Сара Озборн от Кралския колеж във Великобритания, анализира резултатите на 106 жени (49 от тях с депресия по време на бременността и 57 психично здрави) и техните деца. След като данните от проучването са анализирани, изследователите откриват, че майките с диагноза имат по-кратък период на бременност със средно 8 дни, сравнено с продължителността на майките, които не страдат от депресия. Също така, при жените, които страдат от депресия по време на бременността, са установени завишени нива на двата биомаркера в третото тримесечие. Подобни отклонения от нормата не се наблюдават при психично здравите жени.