Неврологът Майкъл Мерзенич разглежда една от тайните на невероятната сила на мозъка: неговата способност активно да обновява връзките си.

Мерзенич изследва начините, по които можем да впрегнем пластичността на мозъка, както за да увеличим нашите умения, така и да възстановим изгубени функции.

Налични са субтитри на български.