Кафявите очи, например, съдържат висока концентрация меланин в своята строма, която поглъща повечето от светлината, която влиза в окото, независимо от отлаганията на колаген, и така им придава тъмен цвят. Зелените очи нямат много меланин, но също имат отлагания от колаген. Това означава, че въпреки, че част от светлината, която влиза в тях, се абсорбира от пигмента, частичките в стромата също разпръскват светлината в резултат на т.н. Тиндал ефект, който създава синя отсянка. Всъщност, ефектът е много сходен и с ефекта на Райли, при който разпръскванто на светлината прави така, че небето да изглежда синьо.

В комбинация с кафявия меланин това дава зеления цвят на очите. Но най-забележителни, отново, са именно сините очи, защото техният цвят е изцяло структурно генериран. Хората със сини очи имат напълно безцветна строма, в която няма никакъв пигмент и никакви отлагания от колаген. Това означава, че когато светлината навлезе в сините очи тя се отразява обратно във въздуха и създава наблюдавания син цвят. Забележителното е, че сините очи нямат фиксиран син цвят – всичко зависи от количеството светлина, което се отразява, когато погледнете към тях.

Science Alert