Дълги уроци в училище, дълги лекции в университета – учениците и студентите са подложени на голям стрес, защото се очаква да запаметят за кратко време твърде обемна информация. Но като почти всичко в живота, и ученето си има своите тънкости и може да бъде усъвършенствано. Да седиш часове над учебниците, изобщо не означава да учиш пълноценно. Особено ако междувременно телефонът е включен до вас и се изкушавате да поглеждате на всяка нотификация или съобщение. Мозъчният процес по запаметяване се прекъсва и само си въобразявате, че се връщате без последици към него. Всъщност вече сте се разсеяли и все едно започвате отначало. Същото се отнася и ако слушате музика, докато учите; ако гледате телевизия, докато учите (дори телевизорът да работи за фон); ако се храните, докато учите. Всичко това отвлича вниманието на мозъка от основната цел и тя остава неосъществена.

Още през 60-те години на миналия век в институт във Ветел, Майн, е развита т.нар. пирамида на учене. Според нея човек запомня:

- 5% от това, което научава по време на лекция / преподаден в час урок

- 10% от това, което научава , докато чете книги, вестници и т.н.

- 20% от това, което научава от аудио-визуални творби (видеа, приложения и т.н.)

- 30% от това, което научава, докато наблюдава демонстрация

- 50% от това, което научава, докато участва в дискусии с други хора

- 75% от това, което научава, докато прилага на практика това, което е научил

- 90% от това, което научава, когато го използва веднага или учи някой друг

При първите четири метода може да се говори за т.нар. пасивно учене. При случаите, когато запомняме над 50% от това, което научаваме, има елемент на активно действие и взаимодействие с други хора. Затова е важно да повторите новия материал веднага след като е преподаден (това означава в рамките на същия ден, дори само да бъде прочетен), а след това да го надграждате и съхраните в дълготрайната си памет, като го прилагате на практика, говорите на глас или го обсъждате с друг човек.

Затова трябва да знаем, че чужд език например най-лесно се учи не онлайн или чрез слушане на лекции, а най-вече докато се практикува с хора, които го говорят.