Ако искате да усвоите по-добре понятията в дългосрочен план, е по-добре да водите бележки на ръка, установи ново изследване. 

Двама психолози решават да проведат това изследване, след като забелязват от собствен опит, че по-трудно помнят записките, направени на компютър.

Пам Мюлер, психолог от Принстънския университет, открива, че връщането към ръкописните бележки има предимства. Съавторът на изследването Даниел Опенхаймер споделя сходен опит:

„Дани казва, че е имал подобен опит по време на среща на факултета: водел бележки на компютъра си, след което вдигнал поглед и осъзнал, че няма представа за какво всъщност говори човекът.“ - разказва Мюлер.

Двамата решават да проверят предположението си научно, като карат 65 студенти доброволци да гледат TED лекции и да отговарят на въпроси, касаещи съдържанието им. Едните водят записки на лаптопите си, други – на ръка.

Въпросите, зададени 30 минути след края на видеото, попадат в две категории:

а) Припомняне на факти: например „Преди колко години приблизително е съществувала Индската цивилизация?“ 
б) Прилагане на понятия: например „Как се различават Япония и Швеция в подхода си към равенството в своите общества?“

Учените откриват малка разлика в припомнянето на факти – и в двете групи фактите се помнят в сходно съотношение.

Голямата разлика се появява в това какво хората са разбрали концептуално от съдържанието на лекциите. Тук се оказва, че записките на хартия за запазили доста по-голяма пропорция от концептуалното съдържание. 

Причината за това е в умствените процеси, които участват във воденето на записки на компютър и на хартия. Вероятно е хората, които водят записки на екран просто да транскрибират дословно това, което чуват, докато пишещите на хартия се ангажират повече с информацията. 

Авторите предполагат, че водещите ръкописни бележки се ангажират повече в обработка на информацията, като подбират кое е по-важното, което да запишат – което на свой ред им помага да усвоят съдържанието по-ефективно.

Учените откриват, че студентите, при които има най-малко припокриване между записките и изреченото във видеата, се справят най-добре на теста.

С други думи: записването на лекциите дума по дума е загуба на време. 

Ако все пак държите да водите записки на лаптопа си, най-добрият съвет е да опитате да извличате смисъла от казаното в лекцията вместо просто да записвате изреченията дословно.

Това е защото самия акт на обработка на информацията я вгражда по-трайно в паметта ви. 

Източник: PsyBlog