Училището може да научи децата не само да пишат, четат и смятат, а може също така да ги стимулира  да се грижат за другите.

Подобно решение вземат учителите в малкия ирландски град Клонакилти.

През целия месец декември вместо да пишат домашни децата трябва да вършат добри дела, да помагат и да носят радост на други.

Училищното ръководство вече трета година подред провежда подобен социален експеримент.

Преди една година в училището имаше Месец на благодарността, по време на който всеки ученик води дневник и записва в него всички поводи да каже и получи „благодаря“ .

Тази годината пък темата е – добрите дела.

Учениците отново трябва да си водят дневник, в който да записват какво добро дело са свършили. Тук може да включат оказана помощ на съседи и роднини, колективна работа за благотворителност, училищни проекти.