Предишни изследвания показват, че хората, които са по-доверчиви, е по-вероятно да:

- Започнат свой бизнес;

- Да работят доброволческа работа;

- Да са по-щастливи в живота си;

- Да са по-здрави физически.
 

Освен това при тези общества, в които има по-високи нива на доверие:

- Обществените институции работят по-добре и са по-ефикасни;

- Има по-висок потенциал на социален капитал;

- По-висок икономически растеж.
 

Източник: Psy Blog