Хю Еверет бил съгласен с идеята за суперпозицията, но не и с това, че наблюдението променяло квантовия обект. Наблюдението, смятал той, променяло самата Вселена и я разделяло на няколко варианта, които да удовлетворят всички възможности по отношение състоянието на обекта. Например, ако учен се опита да изследва обект в квантовата сфера, той

неволно ще създаде две паралелни вселени,

като в едната обектът ще бъде измерен като частица, а в другия -  като вълна. Още по-просто казано - едно хвърляне на масата на прозаично шестстенно зарче ражда поне шест вселени, за всяко едно от възможните числа, и както би добавил Тери Пратчет, поне още една, където хвърленото зарче изобщо не пада на масата, защото в този момент е решило да се подиграе с гравитацията.

Отделно от шегата с гравитацията, ако вярваме в теорията на Еверет, би трябвало да съществуват толкова вселени, че да удовлетворят всички възможни състояния, по всяко време, на всяка своя частица…Смразяващо.

На практика това означава, че редом със света, в който вие четете тези пасажи, се намират милиарди и милиарди други, в които ваши копия разлистват страниците, или където никой не е чувал за хартията, или където никога не е имало хора, или Земя, или пък Големия взрив…А щом самият акт на наблюдение променя света, то едва ли не всяка човешка мисъл и действие всяка секунда раждат нови и нови разклонения в безкрайното дърво на мултивселената.

Безкрайност + 1...

В материал за списание “Сайънтифик Американ» физикът Макс Тегмарк, професор в Масачузетския технологичен институт, дава един сравнително лесен за възприемане вариант - паралелни вселени съществуват, и то не в някаква квантова фиеста, а тук, в „родното” пространство. На теория дори бихме могли да ги достигнем, без да ни е необходима някаква машина, която отваря пространствено-времеви портали, а с кораб със свръхсветлинен двигател.

Тезата на Тегмарк се базира на това, че поне за момента повечето научни наблюдения над видимата Вселена сочат, че тя е безкрайна и пълна с материя. Пределът на това, което виждаме, всъщност е сферата с радиус от 4х1026 метра, или иначе казано, виждаме в Космоса дотам, докъдето може вездесъщото око на телескопа “Хъбъл”.

Поне в тази сфера Вселената е равномерно „заселена” от облаци галактики и звездни купове. Ако отвъд този хоризонт нещата са аналогични, в един момент чисто математически

начинът, по който е подредена материята, би трябвало да започне да се повтаря.

Може просто да разглеждаме „нашата” сфера като кутия, в която има място за около 10118 субатомни частици. Всеки протон може да бъде или да не бъде там, т.е. възможните подредби са 2 на 10118 .  Ако закръглим цифрите, една такава Хъбълова кутия се простира на 10 на десета на 118. степен метра, твърди Тегмарк.  Оттам нататък започва повторението и някъде там трябва да се намира следващата уютна Хъбълова сфера, където в паралелна вселена, идентична с нашата, ваше копие в момента скептично чете тези редове. Този вариант условно може да се нарече мултивселена тип 1.