Ново изследване откри, че видът кръвна група играе роля в риска от сърдечна атака, като резултат от силно замърсяване на въздуха. Вариант на АВО гена, който може да се намери в кръвните групи А, В и АВ, е свързан с повишения риск от инфаркт по време на периоди от сериозно замърсяване на въздуха. Хората с нулева кръвна група нямат такъв повишен риск.

Екипът на учените е изследвал данни от пациенти с остър коронарен синдром, който е настъпил в резултат от краткотрайно излагане на замърсяване на въздуха от 2.5 ниво. То отговаря на наличието на концентрация на фини частици, които могат да бъдат вдишвани и имат диаметър от 2.5 микрометра или по-малък. При повишени 2.5 концентрация рискът се повишава за всички хора, но повече при хората, които имат горните три кръвни групи.

Science Alert