Химици използваха нов клас материал, за да подобрят свойствата на флуоресцентните бои и крайният резултат е впечатляват. Предметите, третирани с тях, излъчват най-ярката флуоресцентна светлина въобще. Откритията им са публикувани в Chem.

Досега стандартните бои от този тип не са произвеждали особена яркост, тъй като не се смесват добре, когато се трансформират в солиден оптичен материал. Боите преминават през специален процес, наречен „угасване“, когато преминават в твърдо състояние и който е свързан с начина, по който се държат, когато се съберат заедно. Крайният резултат е по-слаба флуоресценция.

За да преодолеят този проблем, изследователите са смесили цветна боя с прозрачен разтвор, наречен cyanostar – макроциклична молекула с формата на звезда, която пречи на ефекта на угасването на боите. Тази молекула спира ефекта на угасването, като образува специална структура, която държи боите разделени.

Крайният резултат е красив, нали?

Източник: Амар Флъд