Ако кариесите, пулпитите и грануломите не са достатъчно добро основание да обръщате системно внимание на хигиената на зъбите и устата, то резултатите от ново изследване по проблема може би ще ви дадат още една причина. Според тях лошата устна хигиена може да доведе до проблеми не с друго, а с белите ви дробове. Потенциално опасните промени в микрофлората на устата могат да слязат надолу към респираторния тракт и да доведат до редица проблеми с белите дробове, като може дори да причинят пневмония при възрастни хора с лоша хигиена на устата.

Чистите и здрави зъби означават и здрави бели дробове или поне сред възрастните хора, които живеят в старопиталища или друг вид домове. Най-вероятният източник на пневмонията в такива случаи са микробите, които се намират в слюнката и които се вдишват. “Опасните бактерии се намират по-често при възрастни хора с по-малко зъби, по-висок индекс на плаката и зъби с повече кариеси”, коментират от екипа, направил изследването.

Science Alert