Гласът на майката и никой друг "включва" мозъчните зони, които отговарят за заучаването на езика при детето. Учени от Монреалския университет и изследователския център към увиверситетската болница в града "Сент-Жюстин" стигнаха до този извод, след като измерваха електрическата активност в главата на новородени 24 часа след появяването им на бял свят.

"Проучването е вълнуващо и за първи път доказва, че мозъкът на новороденото реагира силно на гласа на майката. То показва научно, че майчиният глас е от специално значение за бебетата", заяви ръководителят на проучването д-р Марис Ласонд, цитирана от Science Daily.

Колкото и да е странно, до този момент не е правено изследване на мозъчните реакции на толкова малки деца. "Прикачихме електроди към главите на 16 бебета, докато те спяха - обясни Ласонд. - След това помолихме майките да произнесат кратко "а" като във френската дума allo. После повторихме упражнението с медицинската сестра, която носеше децата в лабораторията. Когато говореше майката, скенерите много ясно показаха реакции в лявото мозъчно полукълбо, особено в центровете за обработка на езика и движенческите способности. Когато се чуваше гласът на непознатата жена, реагираше пък дясното полукълбо. То е свързано с разпознаване на гласа."

"Майчинският" - езикът, с който майките говорят с децата си - е отдавна признат от науката. Гласът на собствената майка се разпознава по различен начин от детето. Учените взели това предвид, като избрали за експеримента медицинска сестра, която също е майка. Тя трябвало да се запознае и да общува редовно с майките, записани в проучването, преди те да родят. Анализ на речта доказал, че нейният глас и този на участничките са близки по тембър.

Въпреки това реакцията на детския организъм била недвусмислена. "Проучването ни показа, че майката е първичният инициатор на езика. То предполага, че съществува невробиологична връзка между пренаталното възприемане на езика и моторните умения, свързани с говоренето", добави Ласонд. Това проучване може би ще обясни честите случаи на забавено езиково развитие на деца, израснали без майка.