Едно единствено уравнение, основано на законите на физиката, предлага нова гледна точка спрямо интелекта и дава стимул за нови идеи в различни сфери, от финансите до роботиката, пише Live Science.

Александър Виснер-Грос, физик от Харвардския университет, разработва уравнение, което според него описва много аспекти от поведението на интелигентните същества, например употребата на инструменти.

Интелигентното поведение произлиза от импулса за контролиране на бъдещите събития в заобикалящата среда,

твърди накратко разработената от него теория.

Става дума за математическа взаимовръзка, която може "спонтанно да произведе невероятно сложни начини на поведение, свързани с човешката ‘познавателна ниша’ –  включително употребата на инструменти и социалното взаимодействие –  в прости физични системи," пишат авторите на изследването в сп. Physical Review Letters.

"Това е провокативен труд," пише Саймън ДеДио, изследовател от института на Санта Фе, който изучава биологичните и социални системи. "Не е обикновената точна наука."

Виснер-Грос твърди, че изследването е "много амбициозно" и е вдъхновено от съвременното развитие в множество области на науката.

В основата на изследването е термодинамиката -

теорията за това как топлинната енергия в една система се променя с времето. Едно от основните понятия във физиката е ентропията - тенденцията с времето системите да се развиват към състояние на по-слаба организираност. Системата се стреми към термодинамичното равновесие – най-простото състояние, при което движението на частиците е хаотично. Вторият закон на термодинамиката гласи, че във всяка затворена система ентропията нараства, докато не достигне състояние на равновесие. Едно огледало може да се пръсне на много парчета, но купчината парчета няма да се подреди, за да образува огледало.