Концепцията за тъмната материя е въведена за първи път през 70-те години на миналия век от Вера Рубин, Кент Форд и Кен Фрийман. Днес тя е в основите на много от нашите теории. Смята се, че тъмната материя съставлява близо 85 процента от цялата материя във Вселената. Въпреки че през последните десетилетия учените полагат неимоверни усилия, за да я проучат по-внимателно, те все още не са сигурни какво точно представлява тя.

Знаем, че тъмната материя си взаимодейства с гравитацията (заради гравитационния ефект, който оказва на обектите, които можем да измерим), но не и със светлината (защото не можем да я видим пряко). Редица доказателства подкрепят твърдението, че тя действително е субстанция. Учените продължават да спекулират какви частици съставляват тъмната материя и днес изследователи от Йоркския университет предлагат следната теория: тя се състои от една потенциално нова частица, наречена хексакварк.

Хексакваркът е частица, съставена от шест кварка – една от фундаменталните частици във физиката. Кварките се комбинират, за да образуват съставни частици, наречени адрони, най-стабилните от които са протоните и неутроните, компоненти на атомните ядра. Всеки от шестте кварка се състои от три отделни кварка. Този конкретен хексакварк е засечен за първи път през 2014 г. и е наречен d*(2380). Той се разлага за части от секундата.

В ново изследване публикувано в  Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics, изследователите от Йоркския университет обсъждат някои от теоретичните свойства на новата частица. Оказва се, че тя е един наистина атрактивен кандидат, който би могъл потенциално да съставлява тъмната материя. d*(2380) е бозон. Това свойство на частицата ѝ позволява да се събират в Бозе-Айнщайнова кондензация – т.нар. пето състояние на материята. В това състояние квантовите феномени стават видими на макроскопично ниво – т.е. достатъчно големи, за да се забележат с невъоръжено око. Изследователите смятат, че Бозе-Айнщайновата кондензация, образувана от новия хексакварк, вероятно се е формирала в ранната Вселена и съставлява тъмната материя.

„Произходът на тъмната материя е един от най-големите въпроси в науката. До момента не разполагахме с отговор – коментира проф. Даниел Уотс, съавтор на проучването. – Нашите предварителни изчисления показват, че кондензацията на хексакварка е доста праводоподобен кандидат за тъмната материя. Този нов резултат е наистина вълнуващ, тъй като не изисква прилагането на каквито и да било нови за физиката концепции“.

Източник: IFLScience