Гените, които  предразполагат хората да получат по-високо ниво на образование, са в период на западане за последните 80 години. Изследователите предполагат, че те са под отрицателна селекция, която може да има голямо влияние върху вида ни през идващите векове.

Изследване, което е проучило данните от над 100 000 души в Исландия, е открило, че тези, които носят гените за по-дълго образование, е по-малко вероятно да имат голямо семейство. Което означава, че най-умните хора всъщност допринасят по-малко до генния фонд на Исландците.

“Като вид ние се определяме от силата на нашите мозъци, а образованието е тренировката и рафинирането на нашите умствени способности,” обяснява Кари Стефансон от екипа. “Затова е впечатляващо, че генетичните фактори, които са свързани с повече време, прекарано в образование, стават все по-редки в генофонда.”

Източник: Science Alert