Изследване на учени от Университета Джорджтаун разкрива, че безопасни нива на електрическа стимулация на мозъка може да увеличи способността ни да мислим по-креативно.

Професорът по психология Адам Грийн и негов екип от колеги са използвали специален вид електрическа стимулация с прав ток (Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS)) върху област от мозъка, асоциирана с креативността в комбинация с устни тестове за креативност.

“Ние открихме, че индивидите с най-възбудена активност в региона фронт-поларен кортекс бяха най-креативни във връзките, които направиха по време на тестовете,” обяснява Грийн. “Тъй като повишаването на активността в този регион на мозъка изглежда бе свързана с естественто повишаване на креативното мислене, ние предсказахме, че електрическото стимулиране на региона ще улесни този тласък и ще позволи на хората да стигнат нови нива на креативност.”

“Резултатите се отклоняват от приетата гледна точка, че креативността е статично качество,” казва Грийн. ”Ние се фокусирахме върху креативността като динамично състояние, кеото може да се измени бързо у индивидите при определени условия.”

“Хора със затруднения в речта и езико често не могат да намерят думите, които им трябват,” добавя Д-р Търкълтоб, когнитивен невролог от екипа. “Увеличаването на креативното аналогично мислене може да им позволи да намерят алтернативни пътища за изразяване на своите идеи като използват различни думи, жестове или други подходи за да изразят това, кеото искат.”

Източник: Science Daily