Този експеримент е толкова прост и в същото време доста впечатляващ. Необходими са ви само две тетрадки със спирала; поставете ги на бюрото като спиралите са от вътрешната страна. Разгърнете кориците и ги поставете една върху друга, след което започнете да прелиствате страниците и да ги налагате по същия начин. Когато достигнете до края, двете тетрадки практически ще са се слели в една.

И тук идва интересното.

Хванете тетрадките точно пред спиралата и се опитайте да ги разделите. Не става? Дърпайте колкото имате сила. Ако трябва, помолете приятел да ви помогне. Невероятно е, нали? А досещате ли се коя е причината за "неразделните тетрадки"?