Учените никак не са щастливи от това, защото много от научните хипотези са базирани на принципа, че масата на килограма остава постоянна, а от седемте единици на международната метрична система, това е единствената единициа, която все още е базирана на физически обект.

Най-накрая това ще се промени. Международният Комитет за Тегла и Измервания е предложил нови формални дефиниции на стандартизираните единици, които ще бъдат официално представени на 26-тата Международна Конференция по Тегла и Измервания в края на 2018 година. 

Източник: Science Alert