Геолози от САЩ, Канада и Франция прогнозираха увеличение на продължителността на денонощието на Земята.

Проведените от геофизиците изчисления показват, че през XXI всеки ден на Земята ще се увеличава с поне пет милисекунди, а оста на въртене на Земята от Северния полюс за близките 100 години ще се измести с 1 сантиметър.

До своите изводи учените стигнали, като анализирали темповете на топене на ледниците на Земята. Това трябва да доведе до преразпределение на материята от северните региони (по-конкретно Гренландия) към екватора, в резултат на което въртенето на планетата около своята ос ще се забави.

В своята работа геофизиците са уточнили проведено през 2002 година изследване от океанографа Валтер Манк, посветено на влиянието на топенето на ледниците, предизвикано от глобалното затопляне, върху въртенето на Земята и наклона на нейната ос.

Манк не е открил такова влияние, но геофизиците са изяснили в своето изследване, че такъв резултат е свързан включително с невярна оценка за повишението на морското равнище през ХХ век (2 милиметра вместо 1–1,5 милиметра), пише Megavselena.