Пътуването във времето е една от вечните теми във фантастиката. Вероятно никога няма да спрем да мечтаем да се разходим в бъдещето или в миналото. А най-фантастичното е, че пътуването във времето може би е възможно.

Да започнем от почти невъзможното

Ето и лошата новина. Вероятно не можем да се придвижим назад във времето и да видим как египтяните са построили пирамидите. През миналия век учените представиха редица теории, според които е правдоподобно да направим скок в бъдещето. Връщането назад във времето за съжаление е много по-сложно. Но не непременно невъзможно.

Айнщайн полага основите на голяма част от теоретичната наука, която днес изследва възможността за пътуване във времето. Разбира се, учени като Галилей и Поанкаре преди него са дали своя ценен принос, но теориите на общата и специалната относителност драстично промениха разбирането ни за времето и пространството. Благодарение на тези две надеждни теории съвременните учени смятат, че пътуването във времето е възможно.

Една от възможностите за това е т.нар. „червеева дупка“, известна още като мост на Айнщайн-Розен. Заедно с физика Натан Розен, през 1935 г. Айнщайн излиза с научното предположение, че съществуват „червееви дупки“, след което много учени допринасят с теориите си за начина, по който те би трябвало да работят. Кип Торн и Стивън Хокинг са сред най-известните автори на такива теории.

Нека предположим, че съществуват червееви дупки. В края на 80-те години Торн заявява, че една червеева дупка може да бъде превърната в машина на времето. Според общата теория на относителността, червеевата дупка може да действа като мост през пространствовремето, който създава пряк път между две далечни точки. Смята се че определен тип червееви дупки биха позволили пътуването във времето във всяка посока, ако можем да доближим скоростта в единия ѝ край до скоростта на светлината, след което да я върнем до първоначалното ѝ състояние. В същото време другият край ще остане неподвижен. Поради ефекта на разширяването на времето, движещият се край „ще остарява“ по-бързо от неподвижния.

В този метод обаче има няколко препъни-камъка. Основният е простият факт, че ни трябва метод за създаване на червееви дупки, и че веднъж създадена, червеевата дупка ни позволява да се върнем в миналото само до момента, в който е създадена. Тъй че със сигурност няма да видим как строят пирамидите.