Физици и лирици никога няма да прекратят спора си кое е първично и по-важно - безстрастното или субективното възприятие.

И изкуството, и науката са създадени от хора, и двете са творчески занимания. Така че приликите би трябвало да са много, макар и не буквални, пише Роалд Хофман в сп. „Америкън Сайънтист”. А дали е така?

Абстрактното изкуство сякаш е пълно отрицание на строгата наука - то е толкова отвлечено, че в него никой не очаква нещо реалистично и рационално. Но най-неочаквано принципите му могат да дадат неподозирани (и положителни резултати) там, където на пръв поглед властват само уравненията.

Не е лесно да се даде определение за абстракция. Абстрактно изкуство ли е резбата по 3500-годишната японска керамика от периода Джомон? Абстрактна ли е играта с цветовете на индианския текстил „Хуари”? И да, и не. Обаянието им произтича от формата, цвета, структурата, наслагването им - това са все елементи на абстрактното. Но пък тези предмети не са правени като умишлена задявка с традиционното представяне.

Въпреки че официалната история на абстрактното изкуство е само около 100-годишна, понякога изглежда, че там има повече течения, отколкото „логии” в науките. Списъкът започва с кубизма и свършва с постмодернaта живопис. Има различни степени на абстрактното, но същината на това художествено направление включва няколко фактора.

На първо място, абстрактното се противопоставя, то иска да бъде разглеждано като алтернатива на идеали като натуралистичното изобразяване.

Второ, то е редуктивно - този вид изкуство често взема само един елемент от цялото. Обаче изследва всички напрежения, на които може да го подложи. Квадратите на холандеца Пит Мондриан са изключително прости, но ги възприемаме не като геометрични фигури, а като съвършен визуален джаз. Широките цветни полета на американеца Марк Ротко предизвикват асоциации с радост или разрушително напрежение. А мобилните конструкции на американския скулптор Александър Калдер бавно се движат около вътрешния покой.

Сега да скочим от изкуството в химията.

За да бъде абстрактна съгласно горното определение, химията трябва да се противопостави на нещо. Но на какво? На природата, разбира се.