"Алиса в страната на чудесата", илюстрирана от Салвадор Дали, 1969 г.

02 ноември 2019 г., 12:01
679

 Olena Z / Shutterstock.com

Може ли да си представите такава фантастична комбинация? Сюрреалистичните приключения на Алиса, илюстрирани не от кой да е, а от ексцентричния гений Дали. Книгата е отпечатана в Ню Йорк (Press-Random House) през 1969 г.

Постепенно изданието става едно от най-търсените сред колекционерите, почитатели на художника сюрреалист.  То съдържа 12 хелиогравюри, по една за всяка глава на книгата, а заглавната страница представлява офорт в 4 цвята, подписан от Дали. Илюстрациите са дигитализирани от William Benett Gallery.

Коментари