Близо сме до добиването на ядрено гориво от океана

21 февруари 2017 г., 16:20
428

Rawi Rochanavipart / Shutterstock

Добиването на уран от морската вода може да се окаже икономически изгоден начин за получаване на ядрено гориво, откриха учените, като технологията може да отвори пътя на бреговите страни да превключат към ядрена енергия.

Международната Ядрена Агенция предсказва нарастване на ядрената енергийна продукция с близо 68 процента за следващите 15 години. Затова намирането на незастрашаващ природата метод за добиване на уран, критичният елемент на ядрената енергетика, може да даде тласък на тази алтернатива на твърдите горива.

 Оказва се, че океанът съдържа огромни количества уран, който не изисква копаене. Лошата новина е, че трябва да преработите големи количества вода, преди да получите дори и малко количество от него.

“Концентрацията е наистина малка, от порядъка на зрънце сол в литър вода, но океаните са толкова големи, че ако открием начин да извличаме тези малки следи от уран по ефективен начин добивът ще бъде практически безкраен,” коментира Ю Цуи от Станфорд. 

Източник: Science Alert

Коментари