„Не ме бива по математика.“ Колко пъти сте чували това изказване? Фундаменталната математика е един от най-важните и ценни предмети, които учим в училище. Нещо повече – тя е езикът, чрез който учените интерпретират Вселената.

Въпреки това, пресмятанията продължават да не са най-силната страна на много хора. Да, има калкулатори и те са особено добри в математическите изчисления. Крайно време е обаче да изтупаме прахта от мозъка и да научим няколко готини трика.

Gallery
Лесен начин за умножение с 9
Gallery
2. Пръстите на ръцете ви ви помагат при умножение с 6, 7, 8 и 9

Допрете върховете на пръстите. 

Gallery

1. Пребройте допиращите се пръсти и пръстите под тях. Броят им е цифрата на десетиците в отговора. 

2. Умножете оставащите отгоре пръсти на лявата ръка с тези на дясната. Така получавате единиците в отговора.

Gallery
3. Техниката на пеперудата при събиране и изваждане на дроби

Този метод е много лесен, стига да знаете как се процедира.  Напишете дробите един до друг, нарисувайте диагонално две крила, както е показано на снимката, за да образуват знака Х. Начертайте и две антенки на върха. Умножете цифрите на всяко крило и сложете отговора вътре в антенката. Следващата стъпка е да нарисувате тяло в долната част и умножете двете долни числа, напишете отговора в вътре.  В зависимост от това дали събирате или изваждате, изчислявате числата в антенките и преписвате долното число.

Gallery
4. Методът на "обратния Зоро"

Ако намирате дробите за сложни опитайте този метод познат като „обратния Зоро”. Начертайте линия на от знаменателя към цялото число,  в този пример числата са 4 и 24. Трябва да сметнете колко пъти 4 се съдържа в 24 (6 пъти). След това начертайте линия към числителя, при нас числителя е 3. Умножаваме 6 по 3 и получаваме 18, което е окончателния отговор на въпроса.

Gallery

5. Прост трик, който ще ви покаже кой ден се пада определена дата по всяко време и всяка година.

За да разберете как този трик работи, се нуждаете от т.нар. "кодове" за отделните дни от седмицата, месеци и т.н. Ще ги откриете тук, плюс подробно описание на целия процес. На пръв поглед изглежда сложно, но щом овладеете кодовете, формулата всъщност е проста.

Gallery
6. Процентите вече няма да ви мъчат

Да речем, че трябва да се остави бакшиш от 15%, ето един лесен начин как да се сметне.

Първо намираме 10% (т.е. разделяме числото на 10) . След това се добавя половината от тази стойност и отговорът е готов:

Например: 15% от 25 лв. = (10% от 25) + ((10% от 25) / 2)  = 2.50 лв.+ 1.25 лв. = 3.75 лв.

Снимка: Shutterstock