Алкални храни – кои са те, какви здравословни ползи носят и какви са основните заблуди, свързани с алкалните диети.

Какво е рH? – определение, алкални храни

pH („potential hydrogen“ или „потенциален водород”) е показател, който измерва съотношението на положително заредените водородни йони (киселинни) и отрицателно заредените (алкални), в един разтвор.

Човешкият организъм поддържа постоянно рН на кръвта и извънклетъчната течност от 7,4. Това pH се смята за неутрално с много лека алкалност (7 е неутрално рН, по-ниско от 7 е киселинно, над 7 е алкално).

Храни, която изместват стойностите на pH в алкална среда, наричаме алкални храни. А такива, който намалят pH стойностa в организма ни, наричаме киселинни.


Източник: Shutterstock

Приемът на алкални храни помага на тялото ви да се поддържа в алкално състояние, като по този начин:

Поддържането на постоянство на средата на организма се нарича хомеостаза. Това означава, че всички системи и процеси функционират в посока да поддържат оптимални стойности на pH. Показателите, по които се съди за КАС (киселинно-алкалното състояние) са pH, концентрация на кислород, въглероден диоксид, излишък на основи, бикарбонати и др.

Какви са нормалните стойности на показателите на КАС?

  • рН – 7,36-7,44 log/mol
  • рСО2 – 4,7-5,99 кРа или 35-45 mm Hg
  • рО2 – 10,7-13,3 кРа или 80-100 mm Hg
  • Стандартни бикарбонати (SB) – 21-25 mmol/l
  • Излишък от бази (BE) – от -2,5 до +2,5 mmol/l