Чета книга за анти-гравитацията. Не мога да я оставя.

**

Котката на Шрьодингер влязла в един бар. И същевременно не влязла.

**

Оптимистът вижда чашата наполовина пълна. Песимистът – наполовина празна. Инженерът – два пъти по-голяма, отколкото трябва да бъде.

**

Казват, че когато Коперник бил още малко момче и много ядосвал родителите си, един ден те му казали:

- Млади човече, кога най-сетне ще мирясаш и ще осъзнаеш, че светът не се върти около теб?!

**

Какви звуци издава субатомната патица?

- Кварк!