Писменият език, отличителният белег на човешката цивилизация, не се е появил току-така. Хиляди години преди първите напълно развити писмени системи предците ни са издрасквали геометрични знаци по стените на пещерите, в които се приютявали.

Женевиев вон Пецингер, палеоантрополог, изследовател на скално изкуство и старши член на TED, е проучила и класифицирала тези древни следи в пещери из Европа. Еднаквостта на откритията ѝ предполага, че графичната комуникация и способността за запазване и предаване на съобщения отвъд един-единствен момент във времето може би са много по-стари, отколкото си мислим.

Налични са субтитри на бългасрки.