Можете ли да прекарате кръгъл диск през малко по-малка квадратна дупка?

Инстинктът ви казва, че това е невъзможно. В това видео обаче, публикувано от YouTube Канала Numberphile, Тадаши Токейда от Станфордския университет показва, че ако сгънете листа хартия по правилния начин, кръглата форма може да премине през квадратната дупка.

„Правя квадратна дупка от лист хартия и кръг от подложка за чаша – обяснява Токейда във видеото. – Сгъвам хартията по мистериозен начин и мога да прекарам подложката през дупката."

Няма хитруване, уточнява Токейда. „Не съм издължавал [дупката], няма и разкъсвания. И въпреки това, когато сгъна хартията по правилния начин, подложката преминава през квадрата, въпреки че е по-голяма от него. Как е възможно това?“

Тайната е следната.

Всичко е свързано с факта, че този лист хартия е двуизмерен и че той „еволюира“ в триизмерното пространство. Когато е 2D, дупката в действителност е твърде малка, за да може подложката да мине през нея. Когато листът навлезе в третото измерение, ние доближаваме две от страните на квадрата, което от своя страна довежда до образуването на по-голям отвор, през който дискът може да мине.

Още не ви е съвсем ясно? Вижте Токейда в действие.